Hak-İş Başkanı Arslan: “Yüksek Hakem Kurulu’nun Kesin Olarak Bağıtladığı Toplu İş Sözleşmelerinin İptal Edilmesi Kararından Vazgeçilmeli”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Belediye ve belediye şirket işçilerinin, kamudaki emsallerine yakın bir ücrete ulaşabilmeleri, üyelerimizin kazanılmış haklarının korunması, çalışma hayatında huzur ve barışın devamlılığının sağlanması adına, Yüksek Hakem Kurulu’nun aldığı; belediye ve belediye şirketlerinin 2023 yılı Kamu Çerçeve Protokolü kapsamından çıkarılması ve Yüksek Hakem Kurulu’nun kesin olarak bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin iptal edilmesi yönündeki kararlarından vazgeçmesini talep ediyoruz” açıklamasını yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Yüksek Hakem Kurulu’nun Kamu Çerçeve Protokolü emsal alınarak kesin olarak bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinin iptal edilmesi kararının, Anayasa’ya aykırı olduğunu ve bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti. Arslan’ın konuya ilişkin yazılı açıklaması şu şekilde:

“Kamu işçileri adına 9 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü (KÇP) imzalanmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü imza töreninde yaptığı açıklamada, belediyelerle bağlı kuruluş ve işletmeleri ile belediye şirketlerinde çalışan işçilerin de Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında bulunduğunu açıkça belirtilmiştir.

“TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KANUNA AYKIRI BİR ŞEKİLDE İPTAL EDİLMESİNİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Yüksek Hakem Kurulu, 11 Mayıs 2023 tarihinde aldığı prensip kararı ile belediyelere ilişkin kurula intikal eden uyuşmazlıklarda, Kamu Çerçeve Protokolü’nün uygulanmasına karar vermiştir. Bu karar ile kamudaki işçi ve memur ücret artışları göz önüne alınarak kamunun ayrılmaz bir parçası olan belediye ve belediye şirketleri için bir denge ortaya koyulmuştur. Ancak, bazı işverenlerin ve işveren sendikalarının yoğun itirazları neticesinde Yüksek Hakem Kurulu 20 Temmuz 2023 tarihli toplantısında, aradan çok kısa bir süre geçmesine rağmen, bu kararı iptal ederek uygulamaya son vermiş ve belediye ve belediye şirket işçilerinin KÇP kapsamından çıkarılmasına karar vermiştir. Yüksek Hakem Kurulu’nun prensip kararı değişikliği öncesinde, Konfederasyonumuzun üyeleri adına toplam 2119 işçiyi kapsayan 13 adet toplu iş sözleşmesi KÇP emsal alınarak kurulda kesin olarak bağıtlanmıştır. Buna karşın Yüksek Hakem Kurulu, 15 Ağustos 2023 tarihinde yaptığı toplantıda, ortaya haklı ve makul bir gerekçe koymadan kesin olarak bağıtlanmış bir sözleşmenin iptal edilmesine ilişkin yapılan başvuruyu görüşmüş ve oy çokluğu ile kabul etmiştir. Bir emek örgütü olarak, Yüksek Hakem Kurulu tarafından kesin olarak bağıtlanarak işyerlerine tebliğ edilmiş ve üyelerimize duyurulmuş bir toplu iş sözleşmesinin kanuna aykırı bir şekilde iptal edilmesini kabul etmemiz mümkün değildir.

“SÖZLEŞMENİN İPTAL EDİLMESİ İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERE AÇIKÇA AYKIRIDIR”

T.C. Anayasası 54 ve 6356 sayılı Kanunun 51’inci Maddeleri gereği, Yüksek Hakem Kurulunun kararları kesin ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir. Yüksek Hakem Kurulu tarafından kesin olarak bağıtlanan bir sözleşmenin iptal edilmesi ilgili yasal düzenlemelere açıkça aykırıdır. Yüksek Hakem Kurulu, ülkemizin bağımsız, tarafsız ve saygın kuruluşlarından biridir. Kurulda alınan kararların sosyal taraflar arasında bir denge sağlamasını, çalışma hayatına katkı sunmasını ve yine çalışma hayatında iş barışı ve huzurunu sağlayacak emsal uygulamaları hayata geçirmesini son derece önemli buluyoruz. Ancak, Yüksek Hakem Kurulu’nun kısa bir süre uyguladıktan sonra prensip kararında değişikliğe giderek kesin olarak bağıtladığı sözleşmeleri iptal etmesi, bundan sonra kurulda alınacak kararlara da endişe ile yaklaşılmasına neden olacaktır.

“TALEPLERİMİZİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN’A İLETMİŞ BULUNUYORUZ”

Belediye ve belediye şirket işçilerinin, kamudaki emsallerine yakın bir ücrete ulaşabilmeleri, üyelerimizin kazanılmış haklarının korunması, çalışma hayatında huzur ve barışın devamlılığının sağlanması adına, Yüksek Hakem Kurulunun aldığı; belediye ve belediye şirketlerinin 2023 yılı Kamu Çerçeve Protokolü kapsamından çıkarılması ve Yüksek Hakem Kurulu’nun kesin olarak bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin iptal edilmesi yönündeki kararlarından vazgeçmesini talep ediyoruz. Yüksek Hakem Kurulu’nun aldığı kararlardan geri dönülmesine ilişkin talebimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan’a kurul başkanı ve üyelerine de yazılı olarak iletmiş bulunmaktayız”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x